KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

Free Course Flutter & Dart - The Complete Guide [2024 Edition]

 


DOWNLOAD

Free Course Flutter & Dart - The Complete Guide [2024 Edition]

What you'll learn:

  • Learn all the basics without stopping after them: Dive deeply into Flutter & Dart and become an advanced developer
  • Learn Flutter and Dart from the ground up, step-by-step
  • Learn how to upload images and how to send manual and automated push notifications
  • Use features like Google Maps, the device camera, authentication and much more!
  • Build engaging native mobile apps for both Android and iOS


Time video:
 30 hours (306 Lessons + Documents)

Teacher: Maximilian Schwarzmüller

Total weight: 45.31 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank