KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

Free Course Data Analyst Bootcamp 200Lab 202

  


DOWNLOAD

Free Course Data Analyst Bootcamp 200Lab 2024

What you'll learn:
  • Python for Data Analytics
  • SQL for Beginer
  • Data Analysis
  • Visualization with Google Data Studio

Link gốc: https://200lab.io/khoa-hoc-data-analysis/

Instructor: 200Lab

Total Weight: 7.95 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank