KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2024

Free Course Build a Backend REST API with Python & Django - Advanced

  


DOWNLOAD

Free Course Build a Backend REST API with Python & Django - Advanced

What you'll learn:

  • Setting up a local development server with Docker
  • Writing a Python project using Test Driven Development
  • Building a REST API with advanced features such as uploading and viewing images
  • Creating a backend that can be used a base for your future projects or MVP
  • Hands on experience applying best practice principles such as PEP-8 and unit tests
  • Configure Travis-CI to automate code checks


Time video:
 15 hours (155 Lessons + Documents)

Teacher: Mark Winterbottom

Total weight: 7.16 GB

Original link: https://www.udemy.com/course/django-python-advanced/Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank