KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

Free Course Adobe Illustrator & After Effects 2 in1 Course for Newbies (Udemy - Engsub)

 


DOWNLOAD

Free Course Adobe Illustrator & After Effects 2 in1 Course for Newbies (Udemy - Engsub)

What you'll learn:
  • Students will learn how to use Adobe Illustrator CC.
  • Students wil learn how to use Adobe After Effects CC.
  • Students will learn how to create breath taking motion graphics in Adobe After Effects CC.
  • Students will learn about the principles of animation.
  • Students will learn several drawing techniques and how to use several drawing tools in Adobe Illustrator CC.
  • Students will learn how to create incredible graohic designs in Adobe Illustrator CC.

Link gốc: https://www.udemy.com/course/adobe-illustrator-after-effects-2-in1-course-for-newbies/

Time Course: 23 hours (96 Lectures + Documents)

Instructor: Ukpoewole Enupe

Total Weight: 10.38 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank