KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

Figma Prototype Từ A-Z dành cho UI/UX Designer (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

Figma Prototype Từ A-Z dành cho UI/UX Designer (Udemy - Tiếng Việt)

What you'll learn:
  • Các công cụ từ nền tảng nhất đến phức tạp nhất trong prototype của Figma
  • Hiểu cách dùng từng công cụ thông qua từng bài tập cụ thể
  • Biết cách áp dụng prototype vào những trường hợp cụ thể trong công việc
  • Hình thành tư duy công cụ và chuẩn bị nền tảng đi sâu hơn trong lĩnh vực UI/UX

Link gốc: https://www.udemy.com/course/figma-prototype-tu-a-z-danh-cho-uiux-designer/

Time Course: 3 hours (52 Lectures + Documents)

Instructor: Telos Academy

Total Weight: 4.2 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank