KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

Content Marketing 2 - Công Nghệ Sáng Tạo Nội Dung Xuất Thần (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

Content Marketing 2 - Công Nghệ Sáng Tạo Nội Dung Xuất Thần (Udemy - Tiếng Việt)

What you'll learn:
  • Content menu, content calendar
  • Quy trình sáng tạo nội dung xuất thần
  • Bộ checklist câu hỏi trước và sau khi viết
  • Mẹo thông tắc bệnh bí ý tưởng khi viết
  • Kích hoạt năng lượng sáng tạo vô hạn
  • Phân biệt các thể loại content

Link gốc: https://www.udemy.com/course/content-marketing-2-cong-nghe-sang-tao-noi-dung-xuat-than/

Time Course: 1.5 hours (25 Lectures + Documents)

Instructor: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Total Weight: 1.53 GBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank