KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2024

Cho người khác niềm vui cũng chính là đối đãi nhân hậu với mình

 


Cho người khác niềm vui cũng chính là đối đãi nhân hậu với mình. Lòng người là nên có qua có lại, bạn nhường người một bước, người mới kính bạn một thước. Lòng người như thế đấy, càng so đo, càng hẹp hòi; càng khoan dung, càng rộng lớn. 

Không so đo với người ngay thẳng vì họ sẽ cho bạn gấp bội. Không so đo với tiểu nhân, họ sẽ lấy đi của bạn vô vàn thứ. Khoan dung, dường như cho người khác sự rộng lượng, song cũng là để mở đường cho trái tim của mình.
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank