KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

10 ĐIỀU KHÁC BIỆT NHẤT GIỮA KẺ THẮNG VÀ NGƯỜI THUA


10 ĐIỀU KHÁC BIỆT NHẤT GIỮA KẺ THẮNG VÀ NGƯỜI THUA

Tác giả : Keith Cameron Smith

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 73

Lượt xem/nghe : 1158

Lượt đọc : 445

Lượt tải : 125

Lượt tải AudioBook : 103

Kích thước : 718 KB

Tạo lúc : Thu, 22/09/2022 09:22

Cập nhật lúc : 10:24am 22/09/2022

🎧 Audio Player

🔊 NGHE SÁCH NÓI MP3 BÊN DƯỚI ⬇️

Bấm vào nút "Play" bên dưới để nghe audio book:


THỂ LOẠI

  qrcode
  
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank