KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

THIẾT LẬP TỊNH ĐỘ


THIẾT LẬP TỊNH ĐỘ

Tác giả : Thích Nhất Hạnh

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 102

Lượt xem/nghe : 746

Lượt đọc : 273

Lượt tải : 86

Lượt tải AudioBook : 65

Kích thước : 651 KB

Tạo lúc : Thu, 02/12/2021 17:01


THỂ LOẠI

  qrcode


  


Mua Sách: Thiết Lập Tịnh Độ  


Mục lục sách nói:

00:00:00 
Bụt Tại Mười Phương
00:25:35 
Khổ Vui Tương Tức
00:58:28 
Diệu Dụng Pháp Thân
01:20:01 
Đạo Tràng Lý Tưởng
01:37:39 
Gió Chim Thuyết Phát
02:07:23 
Nắm Lấy Danh Hiệu
02:34:33 
Đã Về Đã Tới
02:49:32 
Hoa Sen Chín Phẩm
03:24:00 
Gạn Đục Khơi Trong
03:56:20 
Ba Nguồn Năng Lượng
Hẹn giờ tắt nhạc:
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank