KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

The Complete 2023 Web Development Bootcamp (Udemy - Vietsub and Engsub)

  

DOWNLOAD

The Complete 2023 Web Development Bootcamp (Udemy - Vietsub and Engsub)

What you'll learn:

  • You will learn the latest technologies, including Javascript, React, Node and even Web3 development.
  • You will master both front and back-end development, becoming a full-stack developer by the end of the course.
  • You will build 16 web development projects for your portfolio, ready to apply for junior developer jobs.
  • Build fully-fledged websites and web apps for your startup or business.
  • Work as a freelance web developer.
  • Master backend development with Node
  • Master frontend development with React
  • Learn professional developer best practices.


Time video:
 62 hours (380 Lessons + Documents)

Teacher: Dr. Angela Yu

Total weight: 39.75 GB


DOWNLOADDOWNLOADĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank