KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

NGƯỜI TỐT QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT


NGƯỜI TỐT QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT

📌 Nghe đọc online trên bài viết của Kỹ Năng Mới

Nghe đọc online trên bài viết của Kỹ Năng Mới

Male
Female

1. Sự tha thứ hết lần này đến lần khác sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy rằng sự t.ổn th.ương của bạn không phải trả gi.á gì.


2. Đừng giúp ai đó việc quá sức mình, nếu chuyện không thành, có thể gây ph.ả.n ứng ngược, họ chẳng những không biết ơn còn tr.á.ch m.ó.c.


3. Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới; bạn càng tha thứ người khác càng v.ô tâm; bạn càng mềm l.òng người khác càng th.a.m l.am.


4. Lương thiện nên đi cùng lý trí. Khi nào nên làm người tốt, và tốt với ai? Hiền lành t.ử tế mà không đúng người, đúng lúc chỉ nhận lại sự c.o.i th.ư.ờ.ng thay vì l.ò.ng biết ơn.


5. Tốt b.ụ.ng quá mức chỉ khiến người khác mặc định rằng mọi thứ bạn làm là lẽ đương nhiên. T.ử tế không có nghĩa là kiên nhẫn không giới hạn.


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank