KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2023

LẼ PHẢI CỦA PHI LÝ TRÍ


LẼ PHẢI CỦA PHI LÝ TRÍ

Tác giả : Dan Ariely

NXB : Thời Đại

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 255

Lượt xem/nghe : 1497

Lượt đọc : 600

Lượt tải : 195

Lượt tải AudioBook : 82

Kích thước : 1.4 MB

Tạo lúc : Thu, 09/12/2021 18:29


THỂ LOẠI

  qrcode


  


Mua Sách: Lẽ Phải Của Phi Lý Trí  

Mục lục sách nói:

00:00:00 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 1
01:29:30 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 2
02:26:05 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 3
02:58:10 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 4
03:24:55 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 5
04:28:20 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 6
05:26:30 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 7
06:05:05 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 8
06:49:40 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 9
07:27:55 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 10
08:11:20 
Lẽ Phải Của Phi Lý Trí - Chuong 11
Hẹn giờ tắt nhạc:
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank