KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

Khóa học: Lập trình Java và SQL (28Tech)


DOWNLOAD

Khóa học: Lập trình Java và SQL (28Tech)

Course: Java and SQL Programming (28Tech)

What you'll learn:

  • Nâng cao tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề trong lập trình, cải thiện kỹ năng lập trình
  • Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java.
  • Nền tảng kỹ thuật lập trình vững chắc.
  • Nắm vững Lập trình hướng đối tượng (OOP).
  • Thành thạo ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc SQL.
  • Xây dựng các ứng dụng desktop đơn giản.


Time video:
  41 video  + Tài liệu

Teacher: 28Tech

Total weight: 18.89 GB

DOWNLOAD


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank