KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2023

Share free khóa học Lập trình Javascript cho người mới học (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

Share free khóa học Lập trình Javascript cho người mới học (Udemy - Tiếng Việt)

What you'll learn:

  • Nắm được các kiến thức và kỹ thuật cơ bản của ngôn ngữ lập trình Javascript
  • Nắm được các kiến thức cơ bản của Web và thực hiện Javascript trên môi trường web và NodeJS
  • Tiếp cận được một số kiến thức lập trình Javascript mới nhất hiện nay
  • Nắm được các kỹ thuật viết mã tốt, gỡ lỗi và công cụ trong lập trình Javascript
  • Vận dụng được kiến thức tiếp thu được thông qua các bài tập và dự án
  • Có được các định hướng phát triển nghề nghiệp với Javascript

Time video:
 23.5 hours (219 Lessons + Documents)

Teacher: Anh Nguyễn Ngọc, Nguyen Van Nam

Total weight: 6.18 GB
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank