KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 11, 2023

NỖ LỰC KHÔNG KHỔ, NHÀN RỖI MỚI KHỔ


NỖ LỰC KHÔNG KHỔ, NHÀN RỖI MỚI KHỔ


1. Sống nỗ lực thì kh.ổ nửa đời còn sống không nỗ lực thì kh.ổ cả đời. 


2. Tận hưởng tuổi trẻ không ai nói bạn sai, nhưng làm gì thì làm, đừng quên suy tính cho ngày mai. Đừng để bản thân quen thói chỉ biết hưởng mà không biết làm. 


3. Càng s.ợ kh.ổ, càng kh.ổ. Cuộc đời chịu kh.ổ muộn không bằng chịu kh.ổ sớm.


4. Người mà không lo xa, ắt có mối h.ọa gần. Làm người phải biết nhìn xa trông rộng, tuyệt đối đừng h.am t.h.ú vui nhất thời.


5. Người h.a.m vui, thích ngủ nhiều hơn làm, thích ăn nhiều hơn lao động, không bao giờ chịu cố gắng thì không có tư cách than vãn, càng không có tư cách đ.ố k.ỵ với thành công của người khác.


6. Vất vả lúc trẻ người ta gọi là nỗ lực, không gọi là kh.ổ. Gi.an n.a.n lúc gi.à mới thực sự là kh.ổ.


7. Còn trẻ, còn khỏe hãy phấn đ.ấu. Hết kh.ổ, hết gi.an nan mới cảm nhận rõ vị ngọt của cuộc sống.


8. Bạn cảm thấy nỗ lực là kh.ổ vì chưa cảm nhận nỗi kh.ổ nếu không nỗ lực. 


9. Năng lực được tạo ra trong gian kh.ổ. Trưởng thành tôi luyện qua mạnh mẽ. Muốn đời không tr.ắ.c tr.ở, ta phải tôi luyện mình trước. 


TUỔI TRẺ VẤT VẢ ĐỂ VỀ G.I.À AN NHÀN. TUỔI TRẺ CÔ ĐƠN ĐỂ VỀ GI.À SUNG TÚC.Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank