KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2023

Free Course Advanced Scala and Functional Programming | Rock the JVM

 


DOWNLOAD

Free Course Advanced Scala and Functional Programming | Rock the JVM

What you'll learn:

  • Master the Scala language at the level of the best developers
  • Master functional programming
  • Design and implement complex systems, frameworks and APIs
  • Confidently customize and enhance existing Scala tools
  • Think and approach code with maturity and a deep understanding of implications

Time video:
 13.5 hours (51 Lessons + Documents)

Teacher: Daniel Ciocîrlan

Total weight: 3.78 GB

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank