KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2023

Share free 99+ Khóa Học Kỹ Năng Mềm Đỉnh Cao Cho Sự Phát Triển Cá Nhân Năm 2023
DOWNLOAD

Share free 99+ Khóa Học Kỹ Năng Mềm Đỉnh Cao Cho Sự Phát Triển Cá Nhân Năm 2023

Kỹ năng mềm đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống hàng ngày. Để giúp bạn phát triển và nâng cao những kỹ năng quan trọng này, dưới đây là danh sách 99+ khóa học kỹ năng mềm mà bạn không nên bỏ lỡ trong năm 2023.

DOWNLOAD

1. Kỹ Năng Giao Tiếp:

 • "Nghệ Thuật Giao Tiếp Hiệu Quả"
 • "Thuyết Trình Xuất Sắc và Tự Tin"
 • "Giao Tiếp Hiệu Quả Trong Nhóm"

2. Quản lý thời gian và công việc:

 • "Quản Lý Thời Gian và Ưu Tiên Công Việc"
 • "Kỹ Thuật Pomodoro Cho Hiệu Suất Cao"
 • "Strategic Planning: Kế Hoạch Chiến Lược Cá Nhân"

3. Lãnh đạo và Đội Nhóm:

 • "Lãnh Đạo Hiệu Quả và Quản Lý Nhóm"
 • "Phát Triển Đội Nhóm Xuất Sắc"
 • "Kỹ Năng Quản Lý Xung Đột và Đàm Phán"

4. Tư Duy Sáng Tạo và Giải Quyết Vấn Đề:

 • "Tư Duy Sáng Tạo Trong Công Việc"
 • "Giải Quyết Vấn Đề Hiệu Quả"
 • "Design Thinking Cho Người Quản Lý"

5. Kỹ Năng Tư Duy Kinh Doanh:

 • "Kỹ Năng Phân Tích SWOT và PESTLE"
 • "Business Model Canvas: Xây Dựng Mô Hình Kinh Doanh"
 • "Dự Báo và Phân Tích Tình Hình Kinh Doanh"

6. Kỹ Năng Quản Lý Stress và Sức Khỏe Tâm Thần:

 • "Mindfulness và Chiến Lược Thanh Toán Stress"
 • "Xây Dựng Sức Khỏe Tâm Thần Trong Môi Trường Công Việc"
 • "Tự Trị Liệu và Quản Lý Stress"

7. Phát Triển Bản Thân và Tư Duy Tích Cực:

 • "Tự Phát Triển Nghệ Năng Cá Nhân"
 • "Positivity: Làm Thế Nào Để Luôn Tư Duy Tích Cực"
 • "Phát Triển Tư Duy Tích Cực Cho Sự Thành Công"

Lợi Ích Từ Việc Tham Gia Khóa Học:

 • Phát triển và nâng cao kỹ năng mềm quan trọng.
 • Tăng cường sự tự tin và hiệu suất làm việc.
 • Xây dựng một cơ sở vững chắc cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp.

Hãy bắt đầu hành trình của bạn để trở thành phiên bản xuất sắc hơn với những khóa học này! Đăng ký ngay để đảm bảo vị trí của bạn.

DOWNLOAD

DOWNLOAD

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank