KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

GIÁ TRỊ CỦA NHÂN CÁCH...


GIÁ TRỊ CỦA NHÂN CÁCH...

Bị người hiểu lầm mà không phân tr.ần, là rộng lượng. Sự việc thật gi.ả, thời gian sẽ cho câu trả lời tốt nhất.

Bị người gây t.ổ.n th.ư.ơng mà không o.á.n tr.ách là lương thiện. Tình đời nóng lạnh, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Ở đời nhiều khi hơn nhau không phải bạn nhìn thấu bao nhiêu chuyện, mà quan trọng ở chỗ biết xem nhẹ những việc gì.

Tấm l.ò.ng rộng hay hẹp không phụ thuộc việc bạn quen biết nhiều người hay ít, mà có thể bao dung được những ai.

Người chấp nhận th.iệt th.òi sẽ không bao giờ bị th.ua th.i.ệt, sớm muộn gì cũng sẽ có sự bù đắp xứng đáng.

Người nhường nhịn không hề m.ất đi tất cả. Ngoài sự tự tôn thì trước m.ắ.t bạn sẽ giữ được l.ò.ng người!

--------------------

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank