KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Docker Container cơ bản (Tiếng Việt) (Udemy)

  


Docker Container cơ bản (Tiếng Việt) (Udemy)

DOWNLOAD

What you'll learn:

  • Khoá học dành cho các bạn IT Engineer, DevOps Engineer, System Administrator, Developer
  • Khoá học cung cấp kiến thức cơ bản về Docker, Container, Image, Volume, Networking
  • Khoá học giúp các bạn hiểu về Container Orchestrator (Docker Compose, Swarn, Kubernetes))
  • Khoá học giúp các bạn Engineer định hướng trở thành DevOps Engineer

Time video: 3 hours (41 Lessons + Documents)

Teacher: Hoa Nguyen Huu

Total weight: 438 MBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank