KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023

Chia Sẻ Free Khóa Học ENTITY Schema (GTV)

 


DOWNLOAD

Chia Sẻ Free Khóa Học ENTITY Schema (GTV)

What you'll learn:

  • Chỉ dẫn tường tận các tiêu chuẩn xây dựng Entity Cá nhân & Thương hiệu.
  • Sự thật Schema là gì? Mindset đúng đắn về Schema: Có phải cài plugin vào là được? Khám phá sức mạnh "kinh ngạc" của Schema trong SEO.
  • Các công cụ nào hỗ trợ SEOer "không biết gì về code" vẫn triển khai Entity & Schema đúng chuẩn?


Time video:
 25 video

Teacher: GTV SEO

Total weight: 1.9 GB



Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank