KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

Share Free Khóa Học Tự động hóa kiểm tra API: Từ cơ bản đến thành thạo (Udemy - Engsub)

 

 


DOWNLOAD

Share Free Khóa Học Tự động hóa kiểm tra API: Từ cơ bản đến thành thạo (Udemy - Engsub)

 Bạn sẽ học được gì:

 Đến cuối khóa học này, Bạn sẽ có được kiến ​​thức đầy đủ về Kiểm thử tự động hóa API được đảm bảo REST.

 Tạo khung thử nghiệm API REST từ đầu với Maven và TestNG.

 Sẵn sàng đối mặt với các cuộc phỏng vấn tự động hóa API được đảm bảo REST.

 Bạn sẽ hiểu cách tạo báo cáo Thực thi tự động hóa kiểm tra API gọn gàng.

 Kiến thức kỹ lưỡng về các công cụ kiểm tra API REST như POSTMAN, REST CLIENT, v.v.

 Tất cả quá trình thiết lập cài đặt tự động hóa API được đảm bảo REST bao gồm cả kiến ​​thức về Java đều được quan tâm như một phần của khóa học.


 Thời lượng video: 27,5 giờ (182 Bài học + Tài liệu)


 Giáo viên: Cloud99 Tech

DOWNLOAD


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank