KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

Share Free khóa học Nhập môn SQL với MySQL (Udemy - Tiếng Việt)

 


DOWNLOAD

Share Free khóa học Nhập môn SQL với MySQL (Udemy - Tiếng Việt)

  • Cài đặt MySQL và tạo cơ sở dữ liệu để thực hành trên Windows hoặc MacOS
  • Thành thạo sử dụng câu lệnh Select để truy xuất dữ liệu, lọc dữ liệu với Where
  • Thành thạo kết nối các bảng trong cơ sở dữ liệu với JOIN
  • Thực hành các câu hỏi thực tế từ kho đề luyện phỏng vấn khổng lồ HackerRank


Time video:
 2.5 hours (28 Lessons + Documents)

Teacher: Ha Phan Tran

Total weight: 722 MBĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank