KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

Share free Khóa Học Cửa Hàng Trưởng Chuyên Nghiệp 2023 tại KyNangMoi.info

 


DOWNLOAD

Share free Khóa Học Cửa Hàng Trưởng Chuyên Nghiệp 2023 tại KyNangMoi.info

Đối tượng đào tạo

 • Nhân viên bán hàng cửa hàng mong muốn thành quản lý hoặc cửa hàng trưởng.
 • Các cửa hàng trưởng.
 • Trưởng quầy hàng.
 • Trưởng ngành hàng.
 • Quản lý siêu thị.
 • Các chủ cửa hàng / shop.

Giới thiệu khóa học

 • Khóa học nhằm cung  cấp các kiến thức về nghề quản lý và đặc biệt là quản lý cửa hàng / shop, hệ thống siêu thị bán lẻ như Thế giới đi động, F
 • Các quản lý cửa hàng hoặc chủ các shop bán hàng có khả năng quản lý hàng hóa, quản lý nhân viên, quản lý khách hàng và tạo ra sự cạnh tranh cao.
 • Khóa học thực tế tập trung vào các công việc quản lý cửa hàng, giải quyết các vấn đề của cửa hàng và phát triển kinh doanh bềnh vững cho cửa hàng.

Nội dung khóa học

Phần 1: Vai Trò Và Chân Dung Của Quản Lý Bán Hàng

 • Bài 1: Vai trò và nhiệm vụ của cửa hàng trưởng
 • Bài 2: Năng lực của quản lý bán hàng
 • Bài 3: Những thử thách mà quản lý cửa hàng cần biết

Khóa Học Cửa Hàng Trưởng Chuyên Nghiệp

Phần 2: Các Kỹ Năng Bán Hàng Dành Cho Quản Lý Cửa Hàng

 • Bài 4: Kỹ năng bán hàng
 • Bài 5: Kỹ năng giao tiếp bán hàng
 • Bài 6: Kỹ năng giải quyết than phiền khiếu nại
 • Bài 7: Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Bài 8: Kỹ năng trưng bày hàng hóa

Khóa Học Cửa Hàng Trưởng Chuyên Nghiệp

Phần 3: Xây Dựng Đội Ngũ Bán Hàng

 • Bài 9: Tuyển dụng
 • Bài 10: Thử việc nhân viên
 • Bài 11: Huấn luyện nhân viên
 • Bài 12: Đánh giá nhân viên
 • Bài 13: Giám sát nhân viên

Phần 4: Quản Lý Và Lãnh Đạo Đội Ngũ Bán Hàng

 • Bài 14: Những điều cần biết khi làm quản lý cửa hàng
 • Bài 15: Phương pháp quản lý
 • Bài 16: Lãnh đạo là gì?
 • Bài 17: Phong cách lãnh đạo sales
 • Bài 18: Xây dựng nhóm làm việc
 • Bài 19: Động viên nhân viên
 • Bài 20: Giải quyết vấn đề ra quyết định

Phần 5: Quản Lý Cửa Hàng

 • Bài 21: Quản lý mục tiêu
 • Bài 22: Quản lý hàng hóa
 • Bài 23: Quản lý tài sản
 • Bài 24: Quản lý doanh thu chi phí
 • Bài 25: Quản lý nhân sự
 • Bài 26: Tổng kết khóa học


DOWNLOAD

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank