KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2023

Share free khóa học 11 Chuyên đề luyện tập về hàm Excel (Edumall)

 


DOWNLOAD

Share free khóa học 11 Chuyên đề luyện tập về hàm Excel (Edumall)

Những gì bạn được học: 

  • Thành thạo các hàm dò tìm
  • Thành thạo các hàm thống kê, đếm và tính tổng theo 1 hay nhiều điều kiện
  • Giải quyết tốt đề thi
  • Thành thạo các hàm cơ bản
  • Thành thạo chức năng advanced filter
  • Thành thạo việc lồng ghép và kết hợp các hàm trên
  • Thành thạo các hàm điều kiện

Số lượng video: 20 video + Tài liệu

Giảng viên: Nguyễn Đức Thanh


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank