KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI - TẬP 2 ( SÁCH NÓI VÀ PDF FREE )

 


ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI - TẬP 2 ( SÁCH NÓI VÀ PDF FREE )

Tác giả : Andrew Matthews

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 116

Lượt xem/nghe : 1881

Lượt đọc : 590

Lượt tải : 206

Lượt tải AudioBook : 55

Kích thước : 623 KB

Tạo lúc : Tue, 20/09/2022 17:28


THỂ LOẠI

  

 Đơn giản, thực tiễn và rất thú vị, Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi Tập 2 nói về những người chúng ta yêu thương, những người giúp đỡ chúng ta và những người cần đến chúng ta, những người chúng ta muốn gặp và những người chúng ta tránh né.

Quyển sách này còn nói về:

- Niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người Đối phó với những nhà tiên tri bi quan

- Đôi khi phải biết nói KHÔNG

- Chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận.

Tất cả là nhằm để hiểu một điều nếu bạn 

Hẹn giờ tắt nhạc:Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank