KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2023

Lập trình Master C++ từ cơ bản đến nâng cao Phiên bản 2023 (Udemy - Engsub)

  


DOWNLOAD

Lập trình Master C++ từ cơ bản đến nâng cao Phiên bản 2023 (Udemy - Engsub)

 Bạn sẽ học được gì:

 Học từ những điều cơ bản về Lập trình trong C ++, Nhận bức tranh lớn hơn từ Cái gì và Tại sao của C ++, Sẽ thảo luận từng thành phần trong chương trình

 Tìm hiểu các quyết định, vòng lặp, chuỗi, mảng trong lập trình C++

 Tìm hiểu các khái niệm lập trình hướng đối tượng trong lập trình c++ với các ví dụ

 Tìm hiểu đối tượng, lớp, nạp chồng toán tử, kế thừa, con trỏ trong lập trình c++

 Tìm hiểu chức năng ảo, Luồng và Tệp và cuối cùng là Tìm hiểu Cách phát triển ứng dụng với dự án

 Tìm hiểu STL - Thư viện mẫu chuẩn - được giải thích chi tiết.

 Phát triển ứng dụng GUI C++ Qt 5

 100 MCQ, 15 bài tập & 5 dự án

 Luyện phỏng vấn - với Top những câu hỏi thường gặp

 Bài tập viết mã


 Thời lượng video: 21,5 giờ (275 Bài học + Tài liệu)


 Giáo viên: CODAMING - Học viện VeDinesh


 Tổng trọng lượng: 6,87 GB

DOWNLOADĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank