KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2023

Khóa học miễn phí Laravel 10 - Dành cho người mới bắt đầu đến nâng cao (2023) (Udemy - Engsub)

  


DOWNLOAD

Khóa học miễn phí Laravel 10 - Dành cho người mới bắt đầu đến nâng cao (2023) (Udemy - Engsub)

 Bạn sẽ học được gì:

 Cài đặt và sử dụng Composer

 Cấu trúc tệp và thư mục của Laravel

 Giới thiệu về tệp .env

 Định tuyến Laravel cơ bản

 Tham số tuyến, phần mềm trung gian, tiền tố, tuyến được đặt tên

 Đăng ký và sử dụng Middleware

 Hệ thống CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) Cơ bản từ đầu

 Hệ thống can thiệp hình ảnh

 Xác thực cơ bản của Laravel bằng Laravel Breeze - Đăng ký, xác minh email, quên và đặt lại mật khẩu

 Ủy quyền người dùng

 Hàng đợi và công việc

 Người quan sát và người nghe sự kiện

 Sử dụng phiên và bộ đệm

 Xác thực biểu mẫu và xử lý lỗi

 Di chuyển và gieo hạt

 Bản địa hóa Laravel

 Thành phần lưỡi

 Trình tạo truy vấn

 v.v...


 Thời lượng video: 29 giờ (194 Bài học + Tài liệu)


 Giáo viên: Giải pháp web Hoa Kỳ

DOWNLOAD
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank