KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2023

ĐẠO CỦA VẬT LÝ

 


ĐẠO CỦA VẬT LÝ

Tác giả : Fritjof Capra

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 258

Lượt xem/nghe : 1429

Lượt đọc : 485

Lượt tải : 246

Lượt tải AudioBook : 34

Kích thước : 1.2 MB

Tạo lúc : Sun, 04/09/2022 15:28


THỂ LOẠI

  Giới thiệu cuốn sách 'Đạo của vật lý'

Lời người dịch

Lời nói đầu (bản in lần thứ nhất)

Lời nói đầu (Bản in lần thứ hai)

Phần I. Con đường của vật lý học

Chương 1: Vật lý hiện đại - Một “tâm đạo”?

Chương 2: Biết và thấy

Chương 3: Bên Kia Ngôn Ngữ

Chương 4: Nền Vật Lý Mới

Phần II. Con Đường Đạo Học Phương Đông

Chương 5: Ấn Độ Giáo

Chương 6: Phật Giáo

Chương 7: Tư Tưởng Trung Quốc

Chương 8: Lão Giáo

Chương 9: Thiền Tông

Phần III. Các Tương Đồng

Chương 10: Tính Nhất Thể Của Vạn Sự

Chương 11: Vượt Trên Thế Giới Nhị Nguyên

Chương 12: Không Gian - Thời Gian

Chương 13: Vũ Trụ Động

Chương 14: Không Và Sắc

Chương 15: Điệu Múa Của Vũ Trụ

Chương 16: Cấu Trúc Đối Xứng Quark - Một Công Án Mới

Chương 17: Các Mẫu Hình Biến Dịch

Chương 18: Sự Dung Thông

Lời Cuối

Điểm Lại Nền Vật Lý Mới

Tương Lai của Nền Vật Lý Mới

Tác động của cuốn sách

Sự thay đổi mẫu hình

Ảnh Hưởng của Heisenberg và Chew

Những Mẫu Hình Mới Trong Tư Duy Khoa Học

Phê Bình về Đạo của Vật Lý

Sự Phát Triển Hiện Nay Và Khả Năng Của Tương Lai

Hẹn giờ tắt nhạc:Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank