KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2023

7 ĐIỀU TÍCH PHÚC MỖI NGÀY7 ĐIỀU TÍCH PHÚC MỖI NGÀY


1. Nhìn thấu l.ò.ng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút kh.ẩ.u đức.


2. Tr.ách người không cần h.à kh.ắ.c đến t.à.n nh.ẫ.n, chừa cho họ chút m.ặ.t m.ũ.i, giữ cho mình chút độ lượng.


3. Tài năng không cần ph.ô t.r.ương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu s.ắ.c cho mình.


4. Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.


5. Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tr.a.nh c.ã.i đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.


6. Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, s.ẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.


7. Gi.à.u sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.


Trích: Một đời đáng gi.á, đừng sống qu.a l.o.a

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank