KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN ( SÁCH NÓI VÀ PDF FREE )

 


TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN ( SÁCH NÓI VÀ PDF FREE )

Tác giả : Stephen R. Covey

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 348

Lượt xem/nghe : 519

Lượt đọc : 249

Lượt tải : 111

Lượt tải AudioBook : 31

Kích thước : 2.52 MB

Tạo lúc : Thu, 09/12/2021 19:09


THỂ LOẠI

  qrcode


  Mục lục sách nói:


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank