KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

Share free khóa học Dựng video quảng cáo trong 30 phút với PowerPoint và Illustrator 2023

 


DOWNLOAD

Share free khóa học Dựng video quảng cáo trong 30 phút với PowerPoint và Illustrator 2023

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1coCcXLDuyJeBq4d5xTjq4RDfS-7Iz-7z

Lợi ích từ khoá học

Tự thiết kế quảng cáo video.

Thông thạo quy trình để tạo ra một ấn phẩm thiết kế.

Học cách tìm kiếm hình ảnh.

Học cách tìm kiếm ý tưởng.

Học cách xử lý nguyên liệu thiết kế.

Học cách kết hợp các kỹ năng thiết kế và kỹ thuật tạo hiệu ứng để làm sản phẩm video hoàn chỉnh.


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank