KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

NGỤC DU KÝ ( SÁCH NÓI VÀ PDF FREE )

 


NGỤC DU KÝ ( SÁCH NÓI VÀ PDF FREE )

Tác giả : Thánh Hiền Đường

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 596

Lượt xem/nghe : 4060

Lượt đọc : 1574

Lượt tải : 273

Lượt tải AudioBook : 46

Kích thước : 4.7 MB

Tạo lúc : Mon, 31/10/2022 14:15


THỂ LOẠI

  qrcode
  

Địa Ngục Du Ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên bán nguyệt san Thánh Hiền từ số 10 đến số 55 ấn tống lần thứ nhất năm 1979. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1980 và phổ biến năm 1982.
Hẹn giờ tắt nhạc:Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank