KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU BẢN THÂN BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SWOT?


LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU BẢN THÂN BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH SWOT?


1. Điểm mạnh

- Những điểm mạnh của bạn mà người khác không có? Bao gồm những kỹ năng, giáo dục, các mối quan hệ.

- Bạn giỏi hơn người khác những gì?

- Những nguồn lực cá nhân nào mà bạn có sẵn?

- Những người khác nhìn nhận bạn có những điểm mạnh gì?

- Những thành tích nào của chính mình mà bạn cảm thấy tự hào nhất?

- Những gi.á trị nào mà bạn tin rằng người khác không thể hiện được?

- Bạn có tham gia một mạng lưới nào mà người khác không tham gia không? Những mối quan hệ bạn có với những người có tầm ảnh hưởng lớn là gì?


2. Điểm y.ếu

- Bạn thường lẩn tránh những việc gì bởi vì bạn thiếu tự tin?

- Những người khác nghĩ điểm y.ếu của bạn là gì?

- Bạn có vừa l.òng với kiến thức và kỹ năng bạn đang có không?

- Bạn có bất kỳ thói quen làm việc x.ấu nào không?

- Những nét tính cách cá nhân nào làm bạn trì trệ?


3. Cơ hội

-Những công nghệ tiên tiến nào có thể hỗ trợ bạn?

- Bạn có thể tạo được ưu thế của mình trong môi trường hiện tại không?

- Bạn có mạng lưới các mối quan hệ chiến lược nào có thể đưa ra những lời khuyên bổ ích hoặc giúp được bạn không?

- Có bất kỳ đối thủ nào của bạn không có khả năng làm được việc gì đó quan trọng không? Bạn có tận dụng được ưu thế nào không?

- Liệu có vị trí nào trong công ty bạn mà không ai phù hợp không?

- Bạn có tự tạo được cơ hội cho mình bằng cách đưa ra các giải pháp cho các vấn đề?


4. Thách thức

- Bạn phải đối m.ặt những trở lực gì trong công việc?

- Có đồng nghiệp nào đang cạnh tranh trong vị trí của bạn không?

- Công việc của bạn có đang thay đổi không?

- Những thay đổi về công nghệ mới có đ.e d.ọa vị trí của bạn không?

- Những điểm y.ếu nào của bạn có thể dẫn tới những mối đ.e d.ọa?


Nguồn: Actioncoach

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank