KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

BIẾT ĐỦ THÌ LÀ ĐỦ. ĐỢI ĐỦ KHI NÀO MỚI ĐỦ?


BIẾT ĐỦ THÌ LÀ ĐỦ. ĐỢI ĐỦ KHI NÀO MỚI ĐỦ?


1. Người th.a.m l.a.m luôn chạy khắp nơi trên thế giới. Họ theo đuổi tiền b.ạc, và cái ch*t luôn theo sau họ.


2. Kẻ nào th.a.m l.a.m t.ài s.ản của người khác thì đáng m.ấ.t t.ài s.ản của chính mình.


3. Người biết đủ là người gi.à.u có và hạnh phúc nhất vì không thấy thiếu thốn, người th.a.m l.a.m dù có nhiều tiền vẫn là người ngh.è.o nhất thiên hạ vì không bao giờ thấy th.oả m.ãn.


4. Điều đáng gh.é.t nhất là th.a.m l.a.m và khoe khoang. Điều ý nghĩa nhất là khoan dung và nhân từ.


5. Th.a.m l.a.m là đốm l.ử.a sẽ th.i.ê.u c.h.á.y l.ò.ng người.


6. Cố chấp ắt th.ống kh.ổ, th.a.m l.am tất d.i.ệ.t v.o.n.g.


7. Lòng th.am là h.ố s.âu không đáy khiến con người k.iệt s.ức trong nỗ lực không ngừng để th.ỏa m.ãn cái mà bản thân không bao giờ đạt được.


8. Bạn sẽ thành công khi cái bạn thực sự muốn là điều bạn thực sự cần.


Sưu tầm và tổng hợp

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank