KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

17 TH.Ủ TH.U.Ậ.T “SEARCH ĐÂU TR.ÚNG ĐÓ” TRÊN GOOGLE17 TH.Ủ TH.U.Ậ.T “SEARCH ĐÂU TR.ÚNG ĐÓ” TRÊN GOOGLE

(Bạn sẽ h.ối t.iếc vì không biết sớm hơn!)


1. Dùng dấu ngoặc kép “ “ để tìm k.iếm chính x.á.c từ khóa nằm trong đó theo một trật tự chính x.á.c.


Ví dụ: “inbound marketing”


2. Dùng dấu cộng “+” kết hợp để tìm cụ thể một từ khóa nào đó và bắt buộc có trong kết quả tìm k.iếm.


Ví dụ: inbound marketing + advertisingLưu ý: Bạn phải đặt dấu “+” sát từ khóa, không có khoảng trống.


3. Dùng dấu trừ “-” để loại bỏ một kết quả nào đó khỏi kết quả tìm k.iếm của bạn.


Lưu ý: Bạn phải đặt dấu “-” sát từ khóa, không có khoảng trống.

Ví dụ: inbound marketing - advertising


4. Dùng dấu ngã “~” để tìm một từ trong tìm k.iếm và các kết quả có chứa các từ tương tự hoặc từ đồng nghĩa.


Ví dụ: "inbound marketing ~ professional”


5. Dùng “OR” hoặc dấu “I” để tìm k.iếm 1 trong 2 từ khóa.


Ví dụ: inbound marketing OR advertising


6. Toán t.ử “…” được dùng để tìm khoảng giữa các con số.


7. Dấu sao “*” để tìm k.iếm với cụm từ mình không biết rõ.


Lưu ý: Dấu * có thể đứng trước, đứng giữa, đứng sau từ khóa cần tìm.


8. Cú pháp “site:” khi bạn chỉ muốn tìm riêng một trong một trang web cụ thể nào.


9. Cú pháp “related:” để tìm ra được những trang web có nội dung liên quan.


10. Cú pháp “allintext:” để tìm tất cả các từ có trong truy vấn và chỉ ở trong nội dung của website (phần text).


11. Cú pháp “cache:” dùng để xem lại bản cache đã được Google lưu lại.


12. Cú pháp “filetype:” dùng để tìm chính x.ác loại file: doc, pdf, mp3, zip, xls,...


13. Cú pháp “define:” dùng để tra định nghĩa của các từ, cụm từ.

Lưu ý dùng trên Google..com, trên Google..com..vn không hiểu cú pháp này.


14. Cú pháp “inurl:” để tìm từ khóa trong đường dẫn.


15. Cú pháp “allinurl:” nếu muốn tuyệt đối tất cả các từ khóa đều phải xuất hiện trong đường dẫn.


16. Cú pháp “allintitle:” dùng để tìm tất cả các từ có trong truy vấn và chỉ ở trong tiêu đề của website (title).


17. Cú pháp “intitle:” có ý nghĩa tương tự allintitle và là con của allintitle. Thường được kết hợp với từ khóa trước hoặc sau nó.


Nguồn: Trainghiemsong

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank