KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

10 BƯỚC ĐỂ CHẠM ĐẾN HẠNH PHÚC


10 BƯỚC ĐỂ CHẠM ĐẾN HẠNH PHÚC


1. Ph.àn n.àn ít đi, trân trọng nhiều hơn

2. Bớt lý thuyết suông, thực hành nhiều hơn

3. Ph.á.n x.é.t ít lại, chấp nhận nhiều hơn

4. S.ợ h.ã.i ít đi, cố gắng nhiều hơn

5. Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn

6. Bới đi kh.ó chịu, mỉm cười nhiều hơn

7. Tăng thu, giảm chi

8. Cho đi nhiều hơn

9. S.ợ h.ãi ít lại

10. Yêu thương nhiều hơn


Sưu tầm

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank