KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2023

THỨ KHÓ ĐOÁN NHẤT TRÊN ĐỜI LÀ L.Ò.NG D.Ạ CON NGƯỜI…


THỨ KHÓ ĐOÁN NHẤT TRÊN ĐỜI LÀ L.Ò.NG D.Ạ CON NGƯỜI…

(Đọc để hiểu đời, hiểu người)


1. Con người cũng giống như đồng tiền vậy. Có tờ gi.ả, tờ thật. Có tờ r.ách, tờ lành. Tiền thật gi.ả máy còn soi được. L.ò.ng người thật – gi.ả lấy gì để soi?


2. Sống ở đời chẳng ai muốn mình trở thành người x.ấu, ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đ.ầu không hổ với người, không th.ẹn với l.òng. Thế nhưng sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai m.ặt để đổi lấy hai chữ "bình yên".


3. Đừng bao giờ đ.á.nh gi.á cuộc sống qua 3 chữ “nhìn là biết”. Hai con m.ắt t.ầ.m th.ư.ờ.ng vẫn chưa đủ để đ.á.nh gi.á mọi thứ đâu.


4. Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết được con người thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ “không ngờ”.


5. Đôi khi, không phải là một người đã thay đổi, chỉ là m.ặ.t nạ của họ đã rơi xuống mà thôi.


Sưu tầm 


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank