KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2023

QUY TẮC 50/30/20 TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KHÔNG MỚI NHƯNG LÚC NÀO CŨNG ĐÚNGQUY TẮC 50/30/20 TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KHÔNG MỚI NHƯNG LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG


Quy tắc cơ bản này là chia thu nhập sau th.uế và phân bổ nó theo: 50% cho nhu cầu, 30% cho mong muốn và 20% cho khoản tiết kiệm.


Tiết kiệm rất khó và cuộc sống thường n.ém vào chúng ta những khoản chi tiêu bất ngờ. Bằng cách tuân theo quy tắc 50 - 20 - 30, bạn sẽ tìm được cách giảm những chi phí đó để hướng đến các lĩnh vực quan trọng hơn như quỹ khẩn cấp và hưu trí.


(Xem chi tiết dưới cmt)


Nguồn: Sưu tầm

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank