KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2023

NGƯỢC CHIỀU THÁP MASLOW: NGUYÊN TẮC TỰ KỶ LUẬT BẢN THÂN CỰC HIỆU QUẢNGƯỢC CHIỀU THÁP MASLOW: NGUYÊN TẮC TỰ KỶ LUẬT BẢN THÂN CỰC HIỆU QUẢ

(Áp dụng ngay nếu bạn muốn tốt hơn từng giờ)


Tháp Maslow phản ánh ý chí của con người theo các cung bậc nhằm mưu cầu sự thỏa mãn bản thân. Tuy nhiên, câu chuyện làm thế nào để đạt được các nấc thỏa mãn đó ngay chính trong công việc lại là một câu hỏi.


Câu hỏi chủ đạo sẽ là: Để bản thân đạt được mỗi thang bậc trong Tháp Maslow thì mình phải thỏa mãn điều gì cho thị trường? Với các ánh xạ tương ứng, "Tháp chuyên nghiệp" được dựng lên, gồm các nấc thang:


• Để được thỏa mãn S.inh lý cơ bản thì phải Biết làm

• Để được thỏa mãn An toàn thì phải Biết để ý

• Để được thỏa mãn Yêu thương và công nhận thì phải Biết việc

• Để được thỏa mãn Quý trọng thì phải Biết tổ chức

• Để được thỏa mãn Tự thể hiện mình thì phải Biết tự chủ


(Chi tiết xem dưới cmt)


Nguồn: Tri thức trẻ

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank