KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

Chia Sẻ FREE Khóa Xây dựng hệ thống kinh doanh cho Boss 2023

 Chia Sẻ FREE Khóa Xây dựng hệ thống kinh doanh cho Boss 2023

DOWNLOAD


Giới thiệu khóa học:

Khóa học dành riêng cho các Boss, hướng dẫn cách xây dựng hệ thống kinh doanh bền vững, tăng trưởng cao.


Bạn sẽ dược học:
  • Khóa học dành riêng cho các Boss, hướng dẫn cách xây dựng hệ thống kinh doanh bền vững, tăng trưởng cao.
  • Biết cách cơ cấu hoa hồng để hệ thống tăng trưởng cao nhất
  • Những phương án để tránh hiện tượng phá giá của hệ thống
  • Những điều cần về PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN để thu hút hệ thống leader
  • Cách thức xử lý khủng hoảng hệ thống, hoặc khi hệ thống bỏ sang nhánh khác
  • Phương pháp truyền cảm hứng để toàn bộ hệ thống luôn nhiệt huyết và tràn đầy cảm hứng
  • Cung cấp các phương pháp đo lường để dự đoán việc gắn kết hay có dấu hiệu rời bỏ hệ thống
  • Lựa chọn sản phẩm để gia tăng lợi nhuận cho hệ thống và chiến lược giữ chân khách hàng

Số lượng video: 20 video

Giảng viên: Phạm Thành Long

Dung lượng: 1.73 GĐược tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank