KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2023

Chia Sẻ Free Khóa Học Nghệ Thuật Quản Trị Thời Gian (1080p) 2023

Chia Sẻ Free Khóa Học Nghệ Thuật Quản Trị Thời Gian (1080p)


DOWNLOAD


Giới thiệu khóa học:

Khoá học nghệ thuật quản lý thời gian sẽ giúp bạn nắm vững nghệ thuật quản trị thời gian, giúp cuộc sống thuận lợi và thành công.


Bạn sẽ dược học:
  • Chỉ ra trực diện những mầm mống đánh cắp thời gian của bạn, giúp bạn ngăn chặn tối đa được việc lãng phí thời gian
  • Chia sẻ từ KỸ THUẬT cho tới NGHỆ THUẬT về quản trị thời gian
  • Nắm vững và có phương pháp quản trị thời gian cho mình hiệu quả
  • Làm việc hiệu quả hơn, thay vì chỉ làm việc nhiều hơn
  • Hạnh phúc và thành công hơn trong công việc và cuộc sống
  • Quản trị nhân viên tốt hơn & đội nhóm hiệu quả làm việc cao hơn

Số lượng video: 15 video

Giảng viên: Phan Văn Trường

Dung lượng: 1.73 GB

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank