KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2023

Phạm Xướng Đại Bi Chú

 

🙏

01 梵唱大悲咒 Avalokiteshvara Mantra


Phạm Xướng Đại Bi Chú


02 梵唱药师心咒 The Buddha Of Medicine


Phạm Xướng Dược Sư Tâm Chú


03 梵唱观音心咒 Om Mani Padme Hum


Phạm Xướng Quan Âm Tâm Chú


04 般若波罗密多心咒 Prajna Paramita Heart Sutra


Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Chú


05 84句梵唱大悲咒 Great Compassionate Mantra


84 Cú Phạm Xướng Đại Bi Chú


06 一声佛号一声心 Namo Amito Fo


Nhất Thanh Phật Hiệu Nhất Thanh Tâm


07 即心念佛 The Heart Buddha


Tức Tâm Niệm Phật


08 阿弥陀佛圣号 The Holy Name Of Amitabha


A Di Đà Phật Thánh Hiệu


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank