KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 6, 2023

NHỮNG GIÁ TRỊ TỪ NỘI DUNG “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

 


NHỮNG GIÁ TRỊ TỪ

NỘI DUNG “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

---

“Liễu Phàm Tứ Huấn” được lưu truyền sau hơn 500 năm, và được coi là một cuốn sách nền tảng khi bước vào con đường học tập, nghiên cứu, tu hành Nho giáo và Phật giáo.


🌱 Bốn điều khuyên:

Tự lập số mạng – Con người có thể tự quyết định được số mạng của mình

Tu sửa lỗi lầm – Các phương pháp sửa sai

Tích chứa điều lành – Các phương pháp tích thiện, vun đắp công đức

Giữ đức khiêm hạ – Hiệu quả của đức tính khiêm tốn


🌱 3 nền tảng để sửa lỗi:

Phải biết hổ thẹn (về những việc sai lầm của mình)

Phải biết kính sợ (sợ làm các việc thất đức và kính yêu bề trên, các bậc thánh hiền, giữ gìn Tam bảo)

Phát tâm dũng mãnh (để sửa chữa lỗi lầm).


🌱 3 hình thức sửa lỗi (từ cấp độ thấp đến cao):

Sửa trên sự tướng (trước làm điều gì sai, nay không làm điều đó nữa)

Sửa trên lý (suy xét đạo lý xem hành động của mình tại sao lại sai, nguồn gốc là do đâu, từ đó nên làm hay nên tránh)

Sửa từ trong tâm (Giữ tâm thanh tịnh, thì bất kể việc làm hay ý nghĩ xấu ác nào cũng sẽ không khởi)


🌱 10 cách để làm thiện:

Cùng người khác làm việc thiện

Giữ lòng yêu kính đối với người khác

Giúp thành tựu những điều tốt đẹp của người khác

Khuyên bảo người khác làm việc thiện

Cứu người khi nguy cấp

Khởi xướng, xây dựng những việc lợi ích lớn lao cho cộng đồng

Bỏ tiền của làm việc tạo phước

Ủng hộ và bảo vệ, giữ gìn Chánh pháp

Kính trọng các bậc tôn túc, trưởng thượng (người cao tuổi, người bề trên)

Khuyên người khác phải biết tôn trọng sự sống, thương yêu quý tiếc mạng sống của muôn loài


Đây là một tác phẩm lấy giáo lý Phật Giáo làm căn bản để triển khai việc tu thân, sống đạo đức và hành thiện giúp đời.

---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank