KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2023

Công đức, lợi ích của người đọc tụng thần chú Phật GiáoCông đức, lợi ích của người đọc tụng thần chú Phật Giáo

Nếu là một tín đồ Phật Giáo chắc hẳn bạn không còn quá xa lạ đối với Chú Dược Sư Tiếng Phạn. Với ai đã từng tụng niệm câu thần chú này chắc hẳn sẽ cảm thấy những điều tuyệt vời mà nó mang lại. Để giúp bạn hiểu rõ nhất về ý nghĩa của thần chú Dược Sư bằng tiếng Phạn Lôi Phong sẽ chia sẻ bài viết dưới đây.

1. Chú Dược Sư tiếng Phạn là gì?

Dược Sư trong tiếng Phạn được viết là Bhaisajyaguru, có tên đầy đủ đó là Dược Sư Lưu Ly Quang hay còn gọi là Dược Sư Như Lai. Đây được hiểu là một vị thầy thuốc, một người có khả năng cứu chữa được rất nhiều bệnh tật. Trong đó Lưu Ly là một loại ngọc vô cùng trong suốt, luôn phát ra ánh sáng màu xanh. Quang được hiểu là ánh sáng. Mà ánh sáng của Phật Dược Sư thì luôn trong sáng, tinh sạch không tồn tại bất kỳ sự vẩn đục nào. Ánh sáng này có sức lan tỏa đi khắp muôn nơi.

Như thế có thể hiểu cái tên Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó là một vị thầy thuốc. Ngài mang thân thể trong sáng, quý báu như ngọc lưu ly luôn lan tỏ khắp muôn phương để mang tới những điều tốt lành nhất cho mọi người. Ngài có khả năng chữa trị được tất thảy bệnh khổ trong chúng sanh.

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai được hiểu là một vị thầy thuốc

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai được hiểu như là một vị Phật có thể chữa bách bệnh trên thế gian

🙏

Bổn nguyện của Ngài là cứu toàn bộ bệnh khổ của chúng sanh nên còn có tên gọi khác đó là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Đây được xem là một vị Phật biểu tượng cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự tại cõi Phía Đông hay còn gọi là cõi Tịnh Lưu Ly.

Thần chú dược sư tiếng Phạn được viết đó là:

Tadyathā Oṃ Bhaiṣajye Bhaiṣajye Mahā-Bhaiṣajye Raja Samudgate Svāhā

Phiên âm:

Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha

 

Nội dung câu thần chú Dược Sư tiếng Phạn

Nội dung câu thần chú Dược Sư tiếng Phạn
 

Nghe Chú Dược Sư Tiếng Phạn chẩn nhất tại video dưới đây:

2. Công dụng của chú Dược Sư tiếng Phạn là gì?

Bệnh tật mà mỗi con người gặp phải xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nó có thể là do thói quen sinh hoạt, ăn uống cũng như tinh thần và tâm trạng của mỗi người. Việc cúng dụng Chú Dược Sư tiếng Phạn vào để chữa bệnh sẽ giúp cho chúng sanh xua tan được bệnh tật, dù cho đó là những bệnh của cơ thể hay là tâm trí, từ đó sẽ giúp con người thoát khỏi bể khổ.

Chú Dược sư tiếng Phạn giúp chữa bệnh cho chúng sanh

Chú Dược sư tiếng Phạn giúp chữa bệnh cho chúng sanh

Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã phát ra 12 nguyện lớn cũng là 12 công dụng mà chú Dược Sư tiếng Phạn mang lại đó là:

● Thứ 1: Ngài nguyện ở đời sau, khi mà chứng Vô thượng Bồ Đề, hào quang của Ngài có thể chiếu đi muôn phương, vô lượng, vô biên. Khi chúng sinh thấy được ánh hào quang này sẽ có thân tâm được trong sáng, thanh tịnh, siêng tu lục độ và có thể rời được trần khổ để vào được chốn Niết Bàn.

● Thứ 2: Ngài nguyện ở đời sau, chứng Vô thượng Bồ đề, thân thể của ngài tựa như viên ngọc lưu ly cả trong lẫn ngoài đều. Tất cả chúng sinh hữu tình tại nơi tối tăm đều có thể thấy thân ngài và luôn được an lành, tuỳ tâm mà mãn nguyện.

● Thứ 3: Ngài nguyện ở đời sau, khi chứng Vô thượng Bồ đề sẽ dùng trí phương tiện và dạy cho chúng hữu tình để mọi chúng sinh luôn tin tưởng lẫn nhau, giúp cho dân giàu và nước mạnh.

● Thứ 4: Ngài nguyện ở đời sau, khi chứng Vô thượng Đề, nếu như có hữu tình và tu theo tà đạo thì ngài sẽ khiến cho cho họ quay trở lại được với Chánh Đạo. Nếu chúng hữu tình tu theo nhị thừa ngài sẽ khiến họ có thể cầu vô thượng giác.

Phật Dược Sư nguyện ở đời sau giúp chúng sinh được an lành

Phật Dược Sư nguyện ở đời sau giúp chúng sinh được an lành

● Thứ 5: Ngài nguyện ở đời sau, nếu chứng Vô thượng Bồ Đề, hữu tình nào đang trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh ngài sẽ giúp cho họ có đầy đủ Tam tụ tịnh giới. Còn chúng hữu tình nào mà huỷ phạm nghe theo danh tà, ngài sẽ giúp tâm được thanh tịnh, không có đọa ác đạo.

● Thứ 6: Ngài nguyện ở đời sau, nếu chứng Vô thượng Đề, có như chúng hữu tình có thân hình hèn hạ, không có đủ sáu căn và rất ngây ngơ, xấu xí như tai điếc, mắt không nhìn thấy, tay chân không lành lặn khi nghe danh Ngài thì có thể khỏi bệnh, có được một thân hình đoan trang và trí huệ được thông suốt.

● Thứ 7: Ngài nguyện ở đời sau, nếu chứng Vô thượng Bồ Đề, chúng hữu tình chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo không có cách chữa, không có nơi nương tựa, nghèo cùng khốn cực thì nghe danh Ngài sẽ được khỏi bệnh, có được thân tâm trong sáng, thanh tịnh nhất.

Nghe danh Chú Dược Sư sẽ giúp cho chúng sinh được khỏi bệnh, thân tâm được trong sáng

Nghe danh Chú Dược Sư sẽ giúp cho chúng sinh được khỏi bệnh, thân tâm được trong sáng

● Thứ 8: Ngài nguyện ở đời sau nếu chứng Vô thượng Bồ Đề có chúng hữu tình là những người mang thân phận phụ nữ nhưng phải chịu nhiều điều đau khổ, muốn cầu được thoát khỏi khổn khổ cùng cực khi nghe danh ngài tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu.

● Thứ 9: Ngài nguyện ở đời sau, nếu chứng Vô Thượng Đề có chúng hữu tình không may sa vào tà giáo, lưới ma Ngài sẽ dùng khả năng của mình để tiện khai thị cho họ để họ có thể thoát khỏi con đường mê hoặc, tu hạnh Bồ Tát và chứng quả Vô thượng Đề.

● Thứ 10: Ngài nguyện ở đời sau nếu chứng Vô thượng Bồ Đề có chúng hữu tình vì vô minh mà phạm vào phải những sai lầm dẫn tới việc bị giam cầm và phải chịu nhiều đau khổ. Khi nghe danh của Ngài sẽ giúp tiêu trừ được toàn bộ đau khổ đó.

● Thứ 11: Ngài nguyện ở đời sau, nếu chứng Vô thượng Bồ Đề có chúng hữu tình rơi vào hoàn cảnh nghèo đói, khổ cực, vì nhu cầu ăn uống mà tạo ra những nghiệp ác, ngài sẽ giúp cho họ chuyên lòng thọ trì, giúp chúng sinh đó đủ vật thực và dạy họ pháp Phật.

● Thứ 12: Ngài nguyện ở đời sau, nếu chứng Vô Thượng Bồ Đề có chúng hữu tình gặp phải cảnh nghèo cùng, hèn hạ tới nỗi áo không có để mặc, nóng lạnh, nắng mưa dãi dầu, nếu nghe danh Ngài thì sẽ giúp họ có đầy đủ đồ dùng, y phục và có của báu dư thừa.

Ngài Dược Sư nguyện giúp chúng sanh thoát khỏi nghèo cùng hèn hạ

Ngài Dược Sư nguyện giúp chúng sanh thoát khỏi bệnh tật khốn khổ

3. Ý nghĩa từng câu chữ trong cầu thần chú Dược Sư tiếng Phạn phiên bản ngắn

Chú Dược Sư tiếng Phạn phiên bản ngắn được viết là “Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha”. Từng chữ trong câu thần chú này mang những ý nghĩa sau đây.

● Tayata: Từ này có nghĩa là vượt qua mọi giới hạn, đi ra ngoài vòng luân hồi và kiếp niết bàn.

● Om: Đây là từ phổ biến thường xuất hiện trong các câu thần chú của Phật giáo nó mang ý nghĩa thể hiện cho sức mạnh tinh thần cũng như sự hiện diện một cách tuyệt đối.

● Bekandze Bekandze: Câu nói này có nghĩa đang gọi tên Phật Dược Sư liên tiếp 2 lần.

● Maha Bekandze: Ý muốn chỉ đại đức của Phật Dược Sư.

● Radza Samudgate: Mang ý nghĩa là hoàn toàn giải phóng hoặc đánh thức.

● Soha: Có nghĩa là hoà tan trong mỗi chúng sinh.

Ý nghĩa của từng từ trong câu thần chú Dược sư tiếng Phạn

Ý nghĩa của từng từ trong câu thần chú Dược sư tiếng Phạn

4. Cách trì tụng chú Dược Sư tiếng Phạn như thế nào cho đúng?

Chú Dược Sư tiếng Phạn là câu thần chú mà tất cả mọi người ai cũng có thể đọc và hành trì được tại gia hoặc ở bất kỳ một nơi nào. Dưới đây là một số điều bạn cần biết khi trì tụng chú Dược Sư tiếng Phạn tại nhà.

Bất kỳ ai cũng có thể đọc và hành trì chú Dược Sư tiếng Phạn

Bất kỳ ai cũng có thể đọc và hành trì chú Dược Sư tiếng Phạn

4.1. Các bước trì tụng thần chú Dược Sư tiếng Phạn

Để đọc chú Dược Sư tiếng Phạn bạn cần đảm bảo thực hiện theo các bước sau:

● Bước 1: Đối với những ai có nhiều thời gian rảnh mỗi ngày nên trì tụng chú Dược sư tiếng Phạn vào các thời điểm là sáng, trưa, chiều và tối. Mỗi lần trì tụng 108 biến. Còn với những người bận rộn thì nên bỏ ra thời gian ít nhất 1 lần trong ngày và trì tụng 108 biến.

● Bước 2: Gia đình nào đã sắm tượng Phật Dược sư Lưu Ly thì nên ngồi trước kim thân của Ngài và dâng lên 3 nén hương trước án. Với những gia đình chưa sắm sửa hoặc chưa thỉnh tượng thì chỉ cần sử dụng bức tranh có hình của Ngài hoặc luôn quan niệm hình tượng ngại và đến ngày hành trì là được.

● Bước 3: Đọc câu thần chú Dược Sư tiếng Phạn.

Trì tụng câu thần chú vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày

Trì tụng câu thần chú vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày

4.2. Lưu ý khi trì tụng thần chú Dược Sư tiếng Phạn

Để câu thần chú Dược Sư tiếng Phạn được linh ứng nhất bạn cần nắm được những lưu ý sau:

● Bạn có thể tụng niệm khi đứng, nằm, ngồi đều được miễn sao bạn có tâm thức tinh tấn và có sự chuyên tâm tin sâu vào trong chánh pháp.

● Tuyệt đối khi trì tụng câu thần chú này người tụng niệm không được có tư tưởng bán tín bán nghi. Mỗi người phải tự xây dựng cho mình một tâm tánh thật vững vàng để giúp cho câu thần chú trở nên linh ứng nhất.

● Khi chúng ta trì tụng thần chú dược sư tiếng Phạn nếu luôn quán niệm và nghĩ tới đức Dược Sư Lưu Ly QUang Vương Như Lai Phật thì chắc chắn ngài sẽ có tầm thinh cảm ứng. Lúc này sẽ phóng ánh sáng lưu ly quang để mang tới điều tốt đẹp giúp đỡ cho chúng sinh.

● Khi bắt đầu trì tụng câu thần chú này bạn nên tẩy trần bằng việc tắm gội sạch sẽ, thay đồ đạc, quần áo và lựa chọn trang phục lịch sự, trang nghiêm. Chuẩn bị một số lễ vật như đèn, hương, hoa, trái chăng…

● Tư thế trì tụng ngay ngắn và nghiêm trạng. Âm thanh khi tụng không nhất thiết phải quá to, chỉ cần đủ nghe. Điều quan trọng nhất là bạn cần dùng tâm của mình để có thể cảm nhận. Nếu như lời tụng cũng như tâm tư đã hợp nhất sẽ giúp cho câu thần chú trở nên linh nghiệm hơn.

● Trì tụng câu thần chú với thái độ thành tín và có sự tin tưởng, duy trì từ 1 tuần tới 7 tuần bằng việc chân thành nhất.

● Phật tử không để cho cảm xúc của mình như buồn vui, căm hận làm chi phối. Thay vào đó cần phải có một cái tâm tĩnh lặng, sống hoà hợp với mọi người.

Phật tử khi trì tụng chú Dược Sư phải có tâm thanh tịnh và thái độ thành tín, tin tưởng

Phật tử khi trì tụng chú Dược Sư phải có tâm thanh tịnh và thái độ thành tín, tin tưởng

Trên đây là những thông tin có liên quan tới Chú Dược Sư tiếng Phạn. Hy vọng qua đây sẽ giúp bạn hiểu rõ được câu thần chú này để áp dụng sao cho phù hợp và được linh ứng nhất.
Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank