KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

Share free khóa học online 15 phút luyện tập mỗi ngày để thành thạo tiếng Nhật 2023

  


Share free khóa học online 15 phút luyện tập mỗi ngày để thành thạo tiếng Nhật 2023

🆓 Click vào link trong danh sách bên dưới để mở video bài học tương ứng của khóa học (lưu ý không mở được link bên cạnh ảnh)

Click vào link trong danh sách bên dưới để mở video bài học tương ứng của khóa học (lưu ý không mở được link bên cạnh ảnh)

Google Drive File List

  • Là bộ mặt đại diện cho cả một doanh nghiệp ở mọi trường hợp.
  • Biết cách giới thiệu bản thân
  • Biết cách giới thiệu đồ vật, địa điểm
  • Biết cách nói giờ, diễn tả mong muốn sở hữu và thực hiện việc gì đó
  • Biết cách sử dụng các động từ, trợ từ, tính từ, phó từ, từ để hỏi
  • Biết cách dùng câu danh từ, câu tính từ, câu cho phép, câu cấm chỉ
  • Biết cách dùng đơn vị đếm, mẫu câu liệt kê…


Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank