KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

BẢY BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG

 


BẢY BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Định dạng : Sách nói / Sách PDF

Số trang : 172

Lượt xem/nghe : 331

Lượt đọc : 189

Lượt tải : 83

Kích thước : 684 KB

Tạo lúc : Tue, 08/11/2022 15:37

Thể loại : 


   qrcode
Donate ủng hộ mình 🙏

Chuyển Khoản: Người Nhận: Nguyen Huu Cuong Số Tài Khoản: 0541000172196 Ngân Hàng: Vietcombank

Sách nói Bảy Bước Đến Thành Công:
   
Hẹn giờ tắt nhạc:

Cuốn sách 7 Bước Đến Thành Công do Học giả Nguyễn Hiến Lê viết phỏng dịch theo cuốn GIVE YOURSELF A CHANCE (The Seven Steps to Success) của tác giả Gordon Byron. Trong Lời Tựa người dịch viết: “Đọc cuốn sách này, độc giả sẽ được tác giả cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để đến của thành công

Bảy bậc thang đó là:

1. Luyện lòng tự tin và rèn nghị lực

2. Luyện nhân cách

3. Đắc nhân tâm

4. Luyện tập và giữ gìn sức khỏe

5. Khéo dùng tiếng mẹ đẻ

6. Luyện trí

7. Kiếm việc làm và dự bị để được thăng cấp

8. Toàn là những điều thực hành ngay được. Còn về kết quả thì trong sách tác giả đã đưa ra nhiều thí dụ có thật để chứng minh hiệu quả của phương pháp”.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bảy Bước Đến Thành Công PDF của tác giả Nguyễn Hiến Lê nếu chưa có điều kiện.Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank