KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2023

Ngày bé chỉ mong lớn lên. Trưởng thành rồi là những chuỗi ngày chỉ mong bé lại …

 ⚛


Ngày xưa bình yên quá! Ngày bé chỉ mong lớn lên. Trưởng thành rồi là những chuỗi ngày chỉ mong bé lại … 


Cảm ơn tuổi thơ tôi, một tuổi thơ không có Internet, không có smartphone, chỉ có cánh đồng và những con ngõ nhỏ …

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank