KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

Trò chơi đơn giản để theo dõi điểm của người chơi khi họ nhấp vào một nút trên WebAppNinja.com

  


👆 Score Keeping Game

Score Keeping Game

Your score is 0.Trò chơi đơn giản để theo dõi điểm của người chơi khi họ nhấp vào một nút trên WebAppNinja.com

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank