KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 3, 2023

Chương trình Thực hành Toán học Tương tác - Cộng, Trừ, Nhân trên WebAppNinja.com

   


🎰🎲 Math Quiz

Math Quiz


Chương trình Thực hành Toán học Tương tác - Cộng, Trừ, Nhân trên WebAppNinja.com


 Mô tả Meta: Giúp con bạn thực hành các kỹ năng toán học với chương trình tương tác này để tạo ra các bài toán cộng, trừ và nhân ngẫu nhiên trong một phạm vi xác định.  Trẻ em có thể chọn giá trị tối thiểu và tối đa của mình và đặt hẹn giờ để thử thách bản thân.  Chương trình cũng cho phép họ kiểm tra câu trả lời và theo dõi điểm số của họ.
 Bạn đang tìm kiếm một cách thú vị và tương tác để giúp con bạn thực hành các kỹ năng toán học?  Không tìm đâu xa hơn chương trình thực hành toán học của chúng tôi!
 Chương trình của chúng tôi cho phép trẻ chọn các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất cho các bài toán cộng, trừ và nhân.  Họ thậm chí có thể đặt hẹn giờ để thử thách bản thân hoàn thành các bài toán trong một khung thời gian nhất định.
 Chương trình tạo ra các bài toán ngẫu nhiên trong phạm vi được chỉ định và trẻ em có thể nhập câu trả lời của mình để kiểm tra xem chúng có đúng không.  Nếu họ trả lời đúng, chương trình sẽ cộng một điểm vào số điểm của họ.  Nếu họ trả lời sai, chương trình sẽ hiển thị câu trả lời đúng và đặt lại điểm của họ về 0.
 Chương trình này không chỉ là một cách tuyệt vời để trẻ thực hành các kỹ năng toán học mà còn theo dõi sự tiến bộ của chúng.  Họ có thể xem có bao nhiêu vấn đề họ đã cố gắng và bao nhiêu họ đã trả lời đúng.  Tính năng này giúp phụ huynh và giáo viên dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của trẻ và điều chỉnh cách luyện tập cho phù hợp.
 Nhìn chung, chương trình thực hành toán học của chúng tôi là một công cụ tuyệt vời dành cho phụ huynh và giáo viên đang tìm kiếm một cách thú vị và tương tác để giúp con em họ cải thiện các kỹ năng toán học.  Hãy thử nó ra ngày hôm nay!


 Chương trình thực hành toán học

 Thực hành toán học tương tác

 Thực hành kỹ năng toán học

 Cộng, trừ, nhân

 Các bài toán ngẫu nhiên

 Giá trị tối thiểu và tối đa

 thử thách hẹn giờ

 Kiểm tra những câu trả lời

 theo dõi điểm số

 Thực hành toán học cho trẻ em

 Cải thiện kỹ năng toán học

 Công cụ dành cho phụ huynh và giáo viên

 Thực hành toán học thú vị.

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank