KỸ NĂNG MỚI

Kỹ năng mới - Nơi chia sẻ những kỹ năng,khóa học miễn phí,tài liệu... giúp bạn phát triển kỹ năng và học free mọi thứ trên đời. Kynangmoi.info - Bạn cần học gì - chúng tôi có free.

Kênh TikTok

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2023

TÂM TỐT ẮT MỆNH SẼ TỐT...

 


TÂM TỐT ẮT MỆNH SẼ TỐT...

Tâm của chúng ta nói lên nhân cách của một con người:
- Tâm l.ệ.ch l.ạc thì cuộc sống nghiêng ngả đ.ả.o đ.i.ên.
- Tâm gi.a.n d.ối thì cuộc sống b.ất a.n.
- Tâm gh.e.n gh.ét thì cuộc sống h.ậ.n th.ù.
- Tâm đ.ố k.ỵ thì cuộc sống m.ất hoan hỷ.
- Tâm th.am l.am thì cuộc sống d.ối tr.á.
- Tâm không biết khoan dung thì cuộc sống b.ực b.ội triền miên.

Cho nên, ta không những đem Tâm của mình đặt ngay trên ng.ự.c để yêu thương, mà còn:

- Đặt Tâm trên M.ắ.t để nhìn thấy nỗi đ.au kh.ổ của mọi người...
- Đặt Tâm trên T.a.y để giúp đỡ người khác...
- Đặt Tâm trên Ch.â.n để may mắn chạy đến với người cùng kh.ổ...
- Đặt Tâm trên Mi.ệ.ng để nói lời an ủi và không nói lời x.úc ph.ạm ai cả...
- Đặt Tâm trên T.a.i để biết nghe lời thống kh.ổ của người khác...
- Đặt Tâm trên V.a.i để biết chia sẻ trách nhiệm với mọi người, nhất là với những người mà bạn thương yêu nhất...

Nguồn: Sưu tầm
#kynangmoi

Được tạo bởi Blogger.

🙏 ỦNG HỘ CHÚNG MÌNH -Người nhận Nguyen Huu Cuong Số tài khoản:0541000172196 Ngân hàng:Vietcombank